Політика конфіденційності

Хто ми

1.1 Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВ «УАПРОМ» (код ЄДРПОУ: 36507036, адреса: 02121, м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, літера 4Г, надалі – «Ево/Evo») у відповідності до вимог чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо відвідувачів веб-сайту https://evo.company/ (https://evo.ua/) (далі – «Сайт») і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») користувачів, які відвідують Сайт (далі – «Відвідувач Сайту»/ «Відвідувач»/«Користувач»).

Загальні положення

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Відвідувача Сайту. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, дії Користувача на Сайті, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, інформація, яка міститься в повідомленні Користувача, залишеному через форму на Сайті, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація з представником Ево, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційні формі, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і представника Ево.
1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.
1.4 Розпорядником Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (код ЄДРПОУ: 36507036). Користувач:
– залишаючи свої персональні Дані через відповідну форму на Сайті, що дає змогу подати своє резюме і розказати про свій досвід роботи шляхом натискання кнопки “Хочу до вас у команду”; та/або
– залишаючи свою адресу електронної пошти з метою отримання інформації про вакансії Evo шляхом натискання кнопки “Підписатись”;
та/або
– здійснюючи будь-які дії, використовуючи Сайт,
висловлює свою згоду з положенням цієї Політики та надає ТОВ «УАПРОМ» дозвіл на обробку власних персональних даних. Користувач також погоджується, що Ево може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами ТОВ «УАПРОМ» (компаніями, що діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики.
1.5 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Сайті, або використовуючи Сайт, або повідомляючи Дані через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Ево, або Дані можуть надаватися із інших загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.
1.6 Користувач не має право використовувати Сайт, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

Які Дані можуть збиратися

2.1 Ево може збирати наступні Дані:
– ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, контактний телефон, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження, фото, відео зображення Користувача (та/або уповноваженої особи Користувача тощо); інші контакті дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи, громадянство, місце народження, склад сім’ї (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані);
– дані, що надаються Користувачем у процесі використання Сайту: ір-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів, що використовувався Користувачем, дата та час коли Відвідувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, роботу пристроїв, операційну систему мобільного пристрою, що використовується під час використання Сайту;
– дані, отримані в результаті проведення Ево та/або третіми уповноваженими особами різних опитувань, з метою покращення користувацького досвіду при відвідуванні Сайту та/або процедури найму нових співробітників; інформація, отримана Ево в результаті здійснення маркетингової діяльності;
– інформація отримана Товариством в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб.
2.2 При використанні Користувачем Сайту, Ево можемо зберігати та збирати інформацію за допомогою файлів cookie та подібних технологій, зокрема pixels, які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача, а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем (при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних).

Для яких цілей Ево обробляє, використовує та за яких підстав здійснює обмін Даними

3.1 Ево використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:
– для ідентифікації особи як Користувача Сайту, зв’язку з Користувачем в рекрутингових цілях, найму персоналу, підрядників тощо;
– відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки пропозицій зайняти вакантну посаду на одному з підприємств групи компаній Evo, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Cайті, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності.
3.2 Ево не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість також не обробляються.
3.3 Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних про Користувачів Сайту здійснюється в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувачів і відповідно до цілей, вказаних в цій Політиці.
4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту та підвищення іміджу Ево, Товариство може розкривати статистику відвідування Сайту, активних та/або пасивних дій з боку Користувачів на Сайті, статистику найму персоналу та/або відгуків на запропоновані вакансії, не розкриваючи при цьому персональні дані Користувачів та інформацію, яка являється комерційною таємницею.
4.3 Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:
– за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;
– у випадку, якщо Ево має обґрунтовані підозри щодо порушення Користувачем умов цієї Політики та/або інших договорів та угод укладених між Ево та Користувачем.
4.4 Ево залишає за собою право у відповідності із вимогами чинного законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення чинного законодавства, а також у випадку виявлення неправомірних дій з боку Користувачів Сайту та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень або відкликати згоду на обробку Даних шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: [email protected] або поштову адресу: 02121, м. Київ, ТОВ «УАПРОМ», Харківське шосе, 201-203, літера 4Г.
5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені або знеособлені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.3 Ево здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

Захист Даних

6.1 Ево при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій. Ево постійно здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

7.1 Дані, що розміщуються Користувачем, вважаються такими, що розміщуються ним усвідомлено, добровільно і їх розміщення є підтвердженням наявності у Користувача права на розпорядження такими Даними.
7.2. Ево залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, актуальна (оновлена) редакція буде розміщена на Сайті. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Сайтом.
7.3 Ево не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
7.4 У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать чинному законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.